สมัครงาน/Job

ตำแหน่งรับสมัครงาน


ตำแหน่ง ทีมงานเว็บไซต์ MassAutoCar (Part Time) 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ทัศนคติต่อการทำงานและการใช้ชีวิตที่ดี มีความอดทน วางตัวเป็น มีสัมมาคารวะ มีวุฒิภาวะควบคุมอารมณ์ได้ดี
 • ซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบใคร ไม่มีนิสัยลักขโมย
 • รักษาความลับขององค์กรได้ดี
 • ต้องการประสบการณ์เรียนรู้งานด้านสื่อสารมวลชน ทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้า
 • สนใจชื่นชอบด้านรถยนต์ และมอเตอร์ไซต์ รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ
 • อายุ 18-40 ปี
 • สามารถทำงาน และค้างต่างจังหวัดได้
 • ใช้กล้อง DSLR ถ่ายภาพนิ่ง และ Video ได้บ้าง (ไม่ได้ไม่เป็นไร แต่ต้องสนใจที่จะฝึกหัด)
 • ขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่รถทั้งสองประเภท
 • สามารถรับผิดชอบงานได้หลากหลาย
 • วุฒิการศึกษา อ่านออก เขียนได้ ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ จะเป็นนักศึกษา หรือทำอาชีพอะไรมาก่อนก็ได้
 • ไม่จำกัดเพศ

ลักษณะงาน

รับผิดชอบงาน ถ่ายภาพเคลื่อนไหวรายการรีวิวรถยนต์ ภาพนิ่งประกอบบทความ เดินทางไปงานแถลงข่าวตามสถานที่ต่างๆ ไม่ได้มีงานทุกวัน รับค่าตอบแทนรายวัน หากติดธุระ ไม่ว่าง สามารถพูดคุยกันได้

หากต้องการเรียนรู้หรือฝึกงานด้านการเขียนบทความรีวิว สามารถแจ้งความต้องการได้ทันที โดยงานข่าว และบทความ สามารถทำงานในสถานที่ใดก็ได้ หากมีอินเตอร์เน็ต

ผู้ที่สนใจ ส่ง resume ข้อมูลส่วนตัวได้ทาง Email: Massautocar@gmail.com