ฟอร์ดปล่อยคลิปโชว์พลัง ของกระบะพันธุ์แกร่ง “Ford Ranger” ด้วยการลากเลื่อนเหล็กไร้ล้อบรรทุกหินตลอดวัน น้ำหนักรวมกว่า 50 ตัน

ฟอร์ด ปล่อยสารคดีตอนที่

Read more